Projekt CWBK

StartProjekt CWBK
Rozwiń


Flaga_PL.png
Godło_PL.jpg
ABM_logo.jpg

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, wyłoniony w ramach Konkurs na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, nr naboru: ABM/2020/3

Tytuł Projektu:

Multi-dyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy GUMed-UCK (MCWBK)

numer Projektu: 2020/ABM/03/00026Opis Projektu
Powstanie MCWBK ma na celu konsolidacje działań zmierzające do wypracowania ścieżki zwiększającej jakość badań klinicznych komercyjnych jak i niekomercyjnych oraz zwiększenie dostępności pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia. MCWBK będzie także miejscem przeznaczonym do realizacji projektów badawczych, finansowanych ze środków przyznawanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe.
Centrum będzie dążyło do wytworzenia struktury akademickiego CRO, którego nadrzędnym zadaniem będzie obsługa badań akademickich, ale również współpraca z przedsiębiorcami, którzy mogą występować w roli sponsorów badań komercyjnych.
MCWBK będzie jednostką otwartą, zdolną zabezpieczyć potrzeby wspierania inicjatyw naukowych organizowanych w formie badań klinicznych w regionie. Główne zadania w projekcie obejmują następujące etapy realizacji:
  • adaptacja/modernizacja pomieszczeń oraz wyposażenie CWBK,
  • zakup systemów jakościowych i innych systemów wspierających pracę w CWBK,
  • zaangażowanie kadry CWBK,
  • bieżące zarządzanie administracyjne projektem.

Okres realizacji: 01.12.2021 – 30.11.2026

Wartość dofinansowania: 10 438 455,92 zł
Całkowity koszt projektu: 10 438 455,92 zł