Aktualne konkursy

StartAktualne konkursy

Plan Działalności ABM na 2024 rok

Agencja Badań Medycznych zaprezentowała Plan Działalności ABM na 2024 rok.

W ramach przedstawionego opracowania zidentyfikowane zostały obszary wsparcia w 2024 roku:
  • Onkologia – zwłaszcza nowotwory płuc,
  • Kardiologia – niska percepcja społeczna zagrożeń zdrowotnych,
  • Neurologia i psychiatria – zwłaszcza choroby neurodegeneracyjne,
  • Choroby autoimmunologiczne, zakaźne, rzadkie i ultrarzadkie.
Jednocześnie wskazano priorytetowe grupy pacjentów:
  • populacja pediatryczna,
  • populacja geriatryczna,
  • kobiety w ciąży i karmiące piersią,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • zapewnienie różnorodności społecznej i etnicznej,
  • niwelowanie wykluczenia cyfrowego i komunikacyjnego.


Prezentacja: Plan Działalności ABM na 2024 rok (269 KB)

________________________

Harmonogram konkursów ABM na 2023 rok

Agencja Badań Medycznych na swojej stronie internetowej udostępniła harmonogram konkursów na 2023 rok:

Numer konkursu Obszar tematyczny Alokacja (PLN) Planowany termin ogłoszenia konkursu
ABM/2023/1 Konkurs na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych – edycja II 200 mln zł I kwartał 2023 r.
ABM/2023/2 Konkurs na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach powstania Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej 300 mln zł I kwartał 2023 r.
ABM/2023/3 Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości 100 mln zł II kwartał 2023 r.
ABM/2023/4 Konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki 100 mln zł II kwartał 2023 r.
ABM/2023/5 Konkurs otwarty dla przedsiębiorstw na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych, a także terapii fagowych stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych 50 mln zł III kwartał 2023 r.