Dział Niekomercyjnych Badań Klinicznych

StartDział Niekomercyjnych Badań...

Dział Niekomercyjnych Badań Klinicznych (DNBK) został utworzony jako Sekcja Biura ds. Klinicznych podległa Prorektorowi ds. Klinicznych na początku 2019 roku.

Głównym zadaniem Działu jest kompleksowe wsparcie administracyjne i logistyczne niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych przez GUMed. Jednostka oferuje również wsparcie administracyjne i merytoryczne zespołów badawczych przygotowujących projekty niekomercyjnych badań klinicznych (m.in. konsultacje dotyczące planowanego budżetu, konsultacje biostatystyczne czy ocena wykonalności badania).

Do zadań szczegółowych DNBK należy między innymi:

 • wsparcie kierowników projektów niekomercyjnych badań klinicznych,
 • współpraca z CRO,
 • ewidencja i przechowywanie dokumentacji projektowej,
 • wsparcie biostatystyczne planowania badań i opracowywania ich protokołów,
 • zarządzanie produktami leczniczymi w badaniach,
 • kontrolowanie procesu otwierania ośrodków uczestniczących w badaniu,
 • ewidencja i raportowanie działań niepożądanych,
 • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej niekomercyjnych badań klinicznych,
 • pomoc w wycenie procedur związanych z realizacją badania.

Zespół tworzą:

 • mgr Ewa Schmidt
 • dr n. med. Marta Bednarek
 • mgr Joanna Gaffke
 • mgr Tomasz Knutowski
 • mgr inż. Katarzyna Krysiak
 • mgr inż. Hanna Małyszczyk
 • mgr Monika Puchowska


Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Telefon kontaktowy: (58) 349 18 85 i (58) 349 10 56

E-mail: dnbk@gumed.edu.pl