Niekomercyjne badanie kliniczne - Konkursu szybkiej ścieżki “COVID-19”

StartNiekomercyjne badanie klini...
Rozwiń

„Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2020/ABM/COVID19/0060”.


W ramach konkursu szybkiej ścieżki “COVID-19” finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, projekt na Badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Avigan (fawipirawir) w porównaniu do standardowej opieki zgodnie z aktualnymi zaleceniami AOTMiT u pacjentów z infekcją SARS-COV-2 uzyskał finansowane w wysokości 3 411 774,59 zł. Liderem projektu jest dr hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Cel projektu: Celem badania jest ocena skuteczności leku Avigan (fawipirawir) w leczeniu zakażenia COVID-19 wśród osób dorosłych hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19 i zagrażającej niewydolności oddechowej w porównaniu standardu opieki zdefiniowanego w aktualnych zaleceniach AOTMiT.

Oczekiwane efekty: Udokumentowanie skuteczności i bezpieczeństwa leku Avigan (fawipirawir) w leczeniu COVID-19 w porównaniu do standardu opieki.