OLD Nasz zespół

StartOLD Nasz zespół
Rozwiń

Sekcja Niekomercyjnych Badań Klinicznych została utworzona 28 lutego 2019 r. w strukturze jednostek podległych bezpośrednio Prorektorowi ds. klinicznych GUMed.

Początkowo niewielki zespół tworzony przez mgr Piotra Kraszewskiego i dr Magdalenę Leszczyńską-Wiloch rozpoczął współpracę z naukowcami GUMed w przygotowaniu i rozpoczęciu realizacji projektów niekomercyjnych badań klinicznych w kolejnych konkursach ogłaszanych przez Agencję Badań Medycznych. Jesienią 2020 r. została utworzona Sekcja Akademickie CRO.

Do zespołu dołączyli:

  • mgr Patrycja Kondej-Welzman (specjalista ds. monitorowania badań klinicznych)
  • mgr inż. Adam Wyszomirski (mł. specjalista)
  • dr Marta Bednarek (specjalista ds. badań klinicznych)
  • mgr farm Damian Świeczkowski (specjalista ds. badań klinicznych i dokumentacji)
  • mgr Hanna Małyszczyk (specjalista ds. rozliczeń finansowych)
  • mgr Ewa Schmidt (specjalista ds. badań klinicznych/kierownik projektu)
  • mgr Monika Puchowska (kierownik projektu)
  • mgr inż. Anna Pirska-Żochowska (specjalista ds. raportowania działań niepożądanych)

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Telefon kontaktowy: (58) 349 18 85 i (58) 349 10 56.


Fot. Paweł Sudara/GUMed