OLD Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

StartOLD Multidyscyplinarne Cent...
Rozwiń
prof. Edyta Szurowska
prof. Edyta Szurowska
ABM_logo.png
1-586.png

Ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych otrzymał Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. na utworzenie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (MCWBK). Będzie to jedna z dziecięciu takich jednostek w kraju, które pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce. W ramach konkursu dotyczącego tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych do Agencji wpłynęło 30 wniosków na łączną kwotę ponad 300 mln zł.

Wśród beneficjentów, oprócz GUMed, znalazło się dziewięć ośrodków: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowy Instytut Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskieg, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

– Bardzo się cieszę, że wśród 10 beneficjentów wybranych w konkursie znalazł się Gdański Uniwersytet Medyczny. To kolejny sukces naszego Uniwersytetu w pozyskiwaniu projektów z Agencji Badań Medycznych. Jestem przekonana, że zapewnienie kompleksowego i systemowego wsparcia realizacji badań przełoży się na wzrost liczby badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, co jest szczególnie ważne dla naszych pacjentów i rozwoju badań naukowych w naszej Uczelni – mówi prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed.

Sieć CWBK umożliwi zapewnienie jednolitego standardu realizacji badań, wysokiej jakość obsługi pacjentów oraz zwiększenia liczby komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Powstanie sieci pozwoli na utworzenie wystandaryzowanych ośrodków na wzór struktur istniejących na zachodzie Europy. Staną się one flagowymi instytucjami w ochronie zdrowia prowadzącymi badania o najwyższym standardzie, z troską o bezpieczeństwo uczestników badań. Pierwsze inwestycje w placówkach, które otrzymały grant ABM planowane są jeszcze w tym roku.

Powstanie MCWBK w latach 2021-2026 ma na celu konsolidacje działań zmierzających do wypracowania ścieżki zwiększającej jakość badań klinicznych oraz zwiększenie dostępności pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia. MCWBK będzie miejscem przeznaczonym do realizacji badań niekomercyjnych i komercyjnych, ale także projektów badawczych, finansowanych ze środków przyznawanych w trybie konkursowym przez Agencje Badań Medycznych, instytucje krajowe jak i zagraniczne. W obrębie Centrum zostanie utworzone Akademickiego CRO, którego nadrzędnym zadaniem będzie obsługa badań akademickich, ale również współpraca z przedsiębiorcami, którzy mogą występować w roli sponsorów badań komercyjnych.

MCWBK będzie jednostką otwartą, zdolną zabezpieczyć potrzeby wspierania inicjatyw naukowych organizowanych w formie badań klinicznych w regionie i arenie międzynarodowej.

Zaplanowany MCWBK w strukturach GUMed i wielospecjalistycznego szpitala klinicznego UCK będzie unikatowym ośrodkiem w skali europejskiej prowadzącym badania nad optymalizacją diagnostyki i strategii terapeutycznych. Jednym z głównych celów działań MCWBK we współpracy z Ośrodkiem Badań Klinicznych Wczesnych Faz i nowo powstającym centrum badań klinicznych w dziedzinie kardiologii będzie opracowywanie nowoczesnych, niestosowanych do tej pory terapii zarówno zabiegowych, jak i farmakologicznych.

Wykorzystanie inwestycji do celów naukowych

Utworzenie MCWBK przyczyni się do zwiększenia kompetencji zespołów badawczych i co za tym idzie podniesienia kwalifikacji badaczy, naukowców i doktorantów. W ramach MCWBK powstanie Zespół rozwoju badań klinicznych komercyjnych, niekomercyjnych i naukowych, który już na etapie tworzenia koncepcji naukowej będzie ukierunkowywał środowisko akademickie na wymagania w zakresie planowania i realizacji badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych.

Zespół ten w swojej strukturze będzie zrzeszał ekspertów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych z różnych obszarów terapeutycznych, np. kardiologii, onkologii.

Połączenie potencjałów GUMed i UCK oraz USC w tworzonej infrastrukturze pozwoli na wykorzystanie potencjałów jednostki do celów naukowych badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych opartych o różne źródła finansowania, w tym ABM.