Aktualne konkursy

StartAktualne konkursy
Rozwiń

Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich – ABM/2021/1

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs numer ABM/2021/1 na wsparcie projektów niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze chorób rzadkich.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 100 mln zł

Sposób złożenia wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem http://konkurs.abm.gov.pl/#/

Termin składania wniosku o dofinansowanie

Wnioski można składać od 28.01.2021 r. od godz. 12:00 do 31.03.2021 r. do godz. 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie https://www.abm.gov.pl