Niekomercyjne badania kliniczne realizowane w GUMed

StartNiekomercyjne badania klini...
Rozwiń

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed), obok Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest wnioskodawcą największej liczby projektów, które uzyskały dofinansowanie Agencji Badań Medycznych na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. W pierwszej edycji konkursu pozytywnie oceniono aż 5 projektów badawczo-naukowych zgłoszonych przez naukowców GUMed o łącznej wartości 83 700 340,56‬ zł:

  • Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran and Ticagrelor in Patients with Acute Coronary Syndrome and Non-valvular Atrial Fibrillation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention (ADONIS-PCI), lider prof. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii, dofinansowanie w kwocie 13 180 818,30 zł
  • Wczesne leczenie rituximabem dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym\nAng. ERICONS – Early RITUXIMAB in Childhood Onset Nephrotic Syndrome, lider prof. Aleksandra Żurowska, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, dofinansowanie w kwocie 11 960 320 zł
  • Radiation-Free Therapy for the Initial treatment of Good prognosis early non-bulky HL, defined by a low Metabolic Tumor Volume and a negative interim PET after 2 chemotherapy cycles (RAFTING-2019), lider prof. Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry i Klinki Hematologii i Transplantologii, dofinansowanie w kwocie 19 859 259,16 zł
  • Ocena skuteczności stosowania metoprololu w zapobieganiu kardiomiopatii oraz zgonów sercowych u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a, lider dr hab. Joanna Kwiatkowska, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, dofinansowanie w kwocie 17 904 943,10 zł
  • Farmakologiczne leczenie reperfuzyjne udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów przyjmujących doustne antykoagulanty, lider prof. Bartosz Karaszewski, kierownik Katedry Neurologii, dofinansowanie w kwocie 20 795 000,00 zł.

Finansowanie Agencji Badań Medycznych w wysokości 17 435 785 zł uzyskało również badanie Cyclin dependent kinAse in tRiple nEGatIVe brEast canceR – a „window of opportunity” study (CAREGIVER), którego liderem jest dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą również: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Dolnośląskie Centrum Onkologii/Kliniki i Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – Oddział w Gliwicach.

W ramach konkursu szybkiej ścieżki “COVID-19” finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, projekt na Badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Avigan (fawipirawir) w porównaniu do standardowej opieki zgodnie z aktualnymi zaleceniami AOTMiT u pacjentów z infekcją SARS-COV-2 uzyskał finansowane w wysokości 3 411 774,59 zł. Liderem projektu jest dr hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konkurs 1/2020 runda III

1. Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem-BGD z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii), lider prof. Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry i Klinki Hematologii i Transplantologii;

2. Ocena wpływu preparatu mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona (WJMSCs) w leczeniu zwłókniających śródmiąższowych chorób płuc, lider prof. Piotr Trzonkowski, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej.

Fot. Paweł Sudara/GUMed

153aaa-1024.jpg
ABM_logo.png